Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

 

  Adviesdiensten

  U kunt een heleboel tijd en geld besparen door uw zaken op het gebied van (brand)veiligheid uit te besteden aan Tesmo. U heeft dan de handen vrij om u volledig te richten op uw eigen werkzaamheden. Een bijkomend voordeel is dat u met Tesmo geen zorgen heeft. De werkzaamheden worden immers uitgevoerd door een organisatie die dit werk dagelijks doet en kwaliteit hoog in het vaandel heeft.

  BHV Administratie

  Indien u BHV-trainingen  bij Tesmo volgt, zal Tesmo voor u de BHV administratie verzorgen. Tesmo houdt bij wie er als BHV'er getraind is, wanneer de certificaten vervallen en wanneer er weer een herhalingstraining moet plaatsvinden. U krijgt daar dan bericht van. Nadat Tesmo contact met u heeft opgenomen, worden er nieuwe trainingen ingepland. Zo bent u altijd up-to-date met de geldigheid van uw BHV-kennis. 

  Lees verder

  BHV voor grote instellingen

  Indien u over honderden tot duizenden BHV'ers beschikt, vraagt de organisatie en het beleid om een andere aanpak dan organisaties met veel minder BHV'ers. De investeringen lopen bij veel BHV'ers op van tienduizenden tot honderduizenden euro’s per jaar en daarnaast vergt het veel meer organisatie. Het op de meest effectieve wijze financieel en technisch beheren van een BHV organisatie verdient dan ook alle aandacht. Daarnaast is de wetgeving flink aangescherpt t.a.v. de omvang van uw ontruimingsorganisatie. Deze wetswijziging betekent voor u dat de overheid (o.a. brandweer) hierop meer gaat toetsen en zo nodig zware sancties hieraan verbind.

  Tesmo kan u hierbij volledig ontzorgen, eventueel met inzet van Brafon Brandveiligheidsmanagement. Samen met u wordt een plan uitgewerkt om met de laagste kosten het hoogste rendement te behalen. Daarbij kan Tesmo ook uw hele BHV-administratie en planning u uit handen nemen.

  Maatwerk, risicogerichte aanpak en (beschikbare) financiële middelen zijn voor Tesmo de 3 pijlers voor het inrichten en onderhouden van uw BHV organisatie. Daarbij altijd kijkend naar het integrale plaatje, d.w.z. alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen. Daarbij speelt nog het complexe proces van het uitnodigen, bewaken etc van alle BHVers. Er zijn dus veel punten waar u en wij rekening mee moeten houden bij de inrichting van een BHV-organisatie zoals.:

  Opstellen beleid/beoordelen beleid/aanpassen beleid

  • Wat zijn de risico’s van uw organisatie? Werkt u met fulltimers/parttimers?
  • Aantal BHV’ers binnen uw organisatie
  • Hoe moeten uw BHV'ers getraind worden?
  • Wat is gegeven tijd om te trainen?
  • Welke middelen krijgt men om de taken uit te voeren?
  • Wat zijn de maatregelen in geval van niet opdagen?
  • Welke beleidsbepalers betrek je hierbij om goede voorbeeld te geven?


  Wie beheert wat?

  • Wie is verantwoordelijk voor de BHV-administratie?
  • Overzicht van gemaakte kosten?
  • Kosten per BHV’er?
  • Opleidingsschema?
  • Dashboard met aantal opgeleide BHV’ers tov aantal zoals gesteld in beleid.


  Het administratieve proces

  • Hoe verloopt planning?
    - Intern, extern?
   - Wie nodigt de cursisten uit?
   - Wie verantwoordelijk voor de planning?


  Wie is er verantwoordelijk voor het aantal opgeleide BHV’ers? 
  Ligt deze centraal of gedecentraliseerd? Bij decentralisatie:  Wij kunnen deze personen briefen, bewust laten worden van de verantwoordelijkheid

  • Opstellen werkgroep en begeleiden hiervan?
  • Tesmo fungeert als tussenpersoon tussen beslissingnemers en beleidsbepalers?
  • Opstellen overkoepelend BHV-plan
   • Wat zijn de stroomschema’s bij calamiteit
   • Hoe worden de middelen onderhouden?
   • Hoe worden de BHV’ers getraind en door wie? Eventueel als bijlage aangevuld met meerjarenplanning (inhoudelijke cursusonderwerpen)


  Opstellen meerjarenplanning

  • Steekproeven onder BHV’ers
  • Overleg met BHV’ers (hebben zij genoeg zelfvertrouwen en waar liggen de behoeftes en uitdagingen)
  • Overleg met Hoofd BHV’ers
  • Overleg beleidsbepalers
  • RI&E, Calamiteitenplan, Ontruimingsplan, BHV-plan
  • Voorstel voor inhoudelijke cursusplanning
  • Effectieve planning

   

  Cursussen op gebied van BHV

  Zoals duidelijk blijkt uit bovenstaand verhaal is een BHV training voor grote organisaties maatwerk. Als uitgangspunt gelden daarbij onderstaande BHV trainingen.

   + BHV Basis E-learning bij u op locatie
   + BHV Herhaling bij u op locatie
   

  GRATIS seminar: BHV financieel en organisatorisch managen

  Brafon Brandveiligheidsmanagement verzorgt over dit onderwerp een zeer interessant seminar. Tijdens dit seminar, dat een ochtenddeel duurt, kunt u gratis én vrijblijvend kennis op doen hoe u uw organisatie op een financieel en organisatorische manier kunt inrichten. Klikt u hier om u vrijblijvend aan te melden.

  Opstellen ontruimingsplan

  Indien er een brandmeldinstallatie aanwezig is op een locatie dan bent u ook verplicht om een ontruimingsplan op te (laten) stellen en deze te onderhouden. Tesmo kan u hiermee ondersteunen. Wij kunnen nieuwe ontruimingsplannen voor u opstellen en de huidige plannen aanpassen en updaten. 

  Lees verder

  Ontruimingsplattegronden

  U heeft niets aan ontruimingsplattegronden die niet (meer) actueel zijn. Er kunnen bijvoorbeeld bouwkundige wijzigingen plaats hebben gevonden. Wij zien vaak dat ontruimingsplattegronden niet voldoen aan de NEN waardoor de plattegronden voor veel mensen verwarrend zijn. Daardoor verliest de ontruimingsplattegrond zijn waarde voor de veiligheid. Tesmo beschikt over alle kennis en vaardigheden om conform alle wettelijke eisen ontruimingsplattegronden uit te werken. Deze ontruimingsplattegronden worden standaard gelamineerd en voorzien van een aluminium lijst.

  Lees verder

  Ontruimingsoefeningen

  Los van de wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks een ontruimingsoefening te houden voegt dit daadwerkelijk veel toe aan de (brand)veiligheid binnen uw organisatie.  U kunt daar uit beoordelen of uw BHV-organisatie voldoende en adequaat is opgeleid, wat de verbeterpunten zijn voor deze organisatie, of de ontruimingsmiddelen (zoals communicatiemiddelen) naar behoren functioneren, etc.

  Lees verder

  Opstellen BHV plan

  Het BHV-plan bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om de gevolgen van ongevallen, calamiteiten en incidenten te minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen. In het bedrijfshulpverleningsplan is dit uitgewerkt in van te voren opgestelde procedures.

  Lees verder

  RI&E

  Uw organisatie wil duurzaam een optimale inzet van haar medewerkers. Dat wordt bereikt als medewerkers veilig en gezond kunnen werken en met passie hun vak kunnen uitoefenen. Maar hebben u en uw medewerkers een goed inzicht in de factoren die een duurzaam optimale inzetbaarheid belemmeren.

  Lees verder