Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

 
 • Banner

Over Tesmo

Tesmo is ontstaan vanuit Obex. Waar Obex zich nadrukkelijk bezighoudt met de Bouwkundige en Installatietechnische brandveiligheidsmaatregelen, richt Tesmo zich vooral op de Organisatorische kant, van (brand)veiligheid. Hierdoor kunnen wij u een totaalpakket aanbieden. Tesmo onderscheidt zich door zijn integrale aanpak en door zijn kennis en ervaring. Maatwerk en kwaliteit zijn de pijlers van Tesmo.

Visie van Tesmo

Tesmo is een onafhankelijk en klantgerichte ondernemende organisatie. Wij leveren hoogwaardige adviesdiensten, cursussen en veiligheidsproducten aan alle gebruikers van gebouwen met grote veiligheidrisico’s zoals zorginstellingen, kinderdagverblijven en hotels. 

Tesmo ziet (brand)veiligheid als een serieus vakgebied. Hierin staat kwaliteit centraal en niet de kwantiteit. (Brand)veiligheid heeft altijd de prioriteit boven commerciële belangen. Daarbij zijn wij ons in alles bewust dat wij een grote maatschappelijke verantwoording dragen, onze klanten moeten op onze kennis en advisering kunnen vertrouwen.

Ons streven is om de specialist op het gebied van organisatorische (brand)veiligheid te zijn binnen Nederland. Omdat ieder gebouw uniek is in gebruik, organisatie, risico en indeling, vraagt iedere klant om maatwerk. Daarbij is Tesmo voor zowel klanten als werknemers een prettig mensgericht bedrijf. Het is leuk om bij én met Tesmo te werken.

Vacatures

Klik hier heeft momenteel de volgende openstaande vacature(s).

Bekijk het overzicht

Organisatie

Tesmo wordt gevormd door een team van zeer ervaren mensen met een praktische achtergrond binnen de (brand)veiligheid. Een aantal medewerkers zijn elke dag in het werkveld actief.

Momenteel bestaat de organisatie van Tesmo uit de volgende personen: 

Pieter van Hoorn
Commercieel directeur
06-51076291
Stuur een mail naar Pieter
Twan Lenders
Operationeel directeur
06-49318909
Stuur een mail naar Twan
Maureen Linnenbank
Verkoopadviseur
06-83975701
Stuur een mail naar Maureen
     
     
Douwe Osinga
Projectleider Beheerders
088-0088333
Stuur een mail naar Douwe
Tessa van der Waal
Projectleider BHV 
088-0088333  
Stuur een mail naar Tessa
Frank Dam
Beheerder Brandmeldinstallatie
088-0088333  
Stuur een mail naar Frank 
     
     
Gerard Wittenberg
Beheerder Brandmeldinstallatie
088-0088333
Stuur een mail naar Gerard
Monique van Wijngaarden
BHV trainer / Beheerder Brandmeldinstallatie
088-0088333
Stuur een mail naar Monique
Aafke Geerling
Opleidingsadviseur
088-0088333
Stuur een mail naar Aafke
     
     
Rob Klunder
Marketing
088-0088333
Stuur een mail naar Rob
Sharon Elissen
Financiën / P&O
088-0088333
Stuur een mail naar Sharon
Bianca Ebbers
Financiën / P&O
088-0088333
Stuur een mail naar Bianca
     
     

Historie van Tesmo

Tesmo bestaat sinds 2010, maar eigenlijk gaat de geschiedenis van het bedrijf veel verder. Tesmo is onstaan vanuit Obex. Obex specilaliseerde zich in brandveiligheid vanuit een totaalvisie. Het bood een totaalpakket aan opleidingen en adviesdiensten aan. Omdat Obex steeds meer vragen kreeg om ook de organisatorische brandveiligheid uit te voeren (zoals o.a. BHV-trainingen), is het bedrijf Tesmo opgezet.

Dit is bewust een apart bedrijf geworden omdat BHV bijvoorbeeld veel verder gaat dan brandveiligheid alleen. Juist door deze focus kunnen wij deze hoge kwaliteit leveren. Inmiddels levert Tesmo een breed pakket aan diensten variërend van BHV trainingen t/m continuiteitsmanagement.

In de loop van de tijd werden de projecten steeds complexer en groter. Daarbij waren wij vanuit Obex ook volop betrokken in de uitvoering als adviseur. Steeds vaker bekroop ons het gevoel dat in de uitvoering een grote kwaliteitsslag te maken is. Vanuit deze ervaringen hebben Edwin van Kleef, Pieter van Hoorn en Twan Lenders  in 2013 het bedrijf Brafon Brandveiligheidsmanagement opgezet. Grofweg betekent dat wij o.a.brandveiligheidsonderzoeken compleet omzetten in concrete uitvoering en facilitair beheer. Daarbij werken wij met voorkeur met eigen gekozen partijen omdat hiermee de kwaliteit/prijs is geborgd.

Bij Brafon, Obex en Tesmo werken ca. 20 mensen. De kracht van onze medewerkers is dat zij naast hun eigen specialisme ook worden ingezet voor andere gerelateerde zaken. Juist op deze wijze kunnen wij onze klanten een enorme flexibiliteit aanbieden en denkt iedere medewerker vanuit een integrale benadering. Twan Lenders, Pieter van Hoorn en Edwin van Kleef zijn gezamenlijk de eigenaren van Brafon, Obex en Tesmo.

Contact

Wilt u meer weten over Tesmo? Of heeft u vragen over één van onze diensten? Neem dan contact met ons op!

Correspondentieadres Tesmo b.v.

Simon Stevinweg 27
6827 BS Arnhem
Tel.: 088 - 0088333
Fax: 088 - 0088384
E-mail: info@tesmo.nl

Bezoekadres

Simon Stevinweg 27
6827 BS Arnhem

 

Leveringsvoorwaarden

Tesmo heeft algemene leveringsvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u als gebruiker en Tesmo.

Op onze overeenkomst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en de volgende voorwaarden:

 • Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de 1e cursusdag ontvangt u de bevestiging en de factuur.
 • De betalingstermijn is binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Annuleringen / wijzigingen dienen schriftelijk door u te worden bevestigd.
 • Bij annulering of wijziging van de cursus binnen 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag, is 50% van het cursusbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering of wijziging van de cursus binnen 1 week voor aanvang van de eerste trainingsdag, is 100% van het cursusbedrag verschuldigd.
 • Bij onvoldoende cursisten behoudt Tesmo zich het recht voor om de cursusdatum te wijzigen.
 • De genoemde cursuslocaties zijn voorkeurslocaties. De cursus zal plaatsvinden op de cursuslocatie met de meeste inschrijvingen.
 • Bij verhindering kunt u een vervangende cursist laten deelnemen; vervangingen dienen schriftelijk door u bevestigd te worden.
 • Bij niet verschijnen op de training wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering van examens binnen 4 weken voor aanvang, is 100% van het examengeld verschuldigd. Voor het volgen van een nieuw examen dient u zich opnieuw aan te melden.

Download

Tesmo stelt verschillende documenten beschikbaar die u kunt downloaden. Bekijk het overzicht aan (brand)veiligheidsdocumenten.

Lees verder