Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

 
 • Banner

Onderhoud Blusmiddelen en Noodverlichting

U bent wettelijk verplicht om de blusmiddelen en de aanwezige noodverlichting volgens de NEN normen te laten onderhouden. Tesmo kan dit voor u verzorgen door jaarlijks (brandslanghaspels) of tweejaarlijks (draagbare blustoestellen) de blusmiddelen en de noodverlichting te controleren en het benodigde onderhoud uit te voeren. 

In uw overzicht zien wij dat dit niet op alle locaties continu wordt uitgevoerd. Indien wij toch op de locaties komen voor de beheerderstaken, kan dit natuurlijk goed meegenomen worden. 

Jaarlijke controle kleine blusmiddelen

De brandslanghaspels moeten ieder jaar gecontroleerd worden, de draagbare blustoestellen om de 2 jaar. Bij de controle wordt de brandblusapparatuur gecontroleerd op bedrijfszekerheid volgens NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3. De controle wordt uitgevoerd door erkend en gecertificeerd personeel volgens REOB, VCA en de voorschriften van het Nationaal Preventie Centrum.

Jaarlijke controle Noodverlichting

De controle van de noodverlichting wordt volgens ISSO 79 uitgevoerd. De controle wordt uitgevoerd door erkend en gecertificeerd personeel volgens REOB, VCA en de voorschriften van het Nationaal Preventie Centrum.

De jaarlijkse controle bestaat uit een visuele inspectie en het testen van de installatie.
Visuele inspectie:

 • Beschadiging (lichtopbrengst verminderen, IP-waarde beïnvloeden)
 • Vervuiling (lichtopbrengst verminderen, vocht in armatuur)
 •  Veroudering (lichtopbrengst verminderen, bevestiging)
   

Testen armaturen:

 • Handmatige test
 • Zelftest
 • Gesimuleerde stroomuitval
 • Autonoom functioneren
 • Luminantie (pictogram)
 • Reflectie