Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

 

    Ontruimingsplattegronden

    U heeft niets aan ontruimingsplattegronden die niet (meer) actueel zijn. Er kunnen bijvoorbeeld bouwkundige wijzigingen plaats hebben gevonden. Wij zien vaak dat ontruimingsplattegronden niet voldoen aan de NEN waardoor de plattegronden voor veel mensen verwarrend zijn. Daardoor verliest de ontruimingsplattegrond zijn waarde voor de veiligheid. Tesmo beschikt over alle kennis en vaardigheden om conform alle wettelijke eisen ontruimingsplattegronden uit te werken. Deze ontruimingsplattegronden worden standaard gelamineerd en voorzien van een aluminium lijst.

    U heeft niets aan ontruimingsplattegronden die niet (meer) actueel zijn. Er kunnen bijvoorbeeld bouwkundige wijzigingen plaats hebben gevonden. Wij zien vaak dat ontruimingsplattegronden niet voldoen aan de NEN waardoor de plattegronden voor veel mensen verwarrend zijn en de ontruimingsplattegrond verliest zijn waarde voor de veiligheid. Zeker als u zich bedenkt dat deze plattegrond tijdens een calamiteit/ontruiming leidend moet zijn. Dit kunt u voorkomen door de ontruimingsplattegronden geregeld te controleren. Deze taak kan Tesmo voor u uitvoeren. Daarnaast kan Tesmo dan direct de plattegronden voor u aanpassen. Eventueel kan Tesmo deze werkzaamheden combineren met bijvoorbeeld de uitvoering van de beheerderstaken aan de brandmeldinstallatie. Indien wij de 1ste lijns brandveiligheidscontrole bij u mogen uitvoeren tijdens het uitvoeren van de beheerderstaken nemen wij dit onderwerp standaard mee.

    Tesmo bekijkt deze plattegronden echt vanuit een brandveiligheidsoogpunt in tegenstelling tot bouwkundige tekenaars. Dit komt de brandveiligheid in een gebouw ten goede. Tijdens onze BHV-trainingen zullen wij de ontruimingsplattegronden ook behandelen en hoe daarmee om te gaan. Indien u de ontruimingsplattegronden laat opstellen of controleren door Tesmo neemt u dan ook eens het ontruimingsplan en BHV plan mee in deze controle. Indien deze werkzaamheden tegelijk kunnen worden uitgevoe rd, is dat voor uw kostentechnisch zeer gunstig en efficient.

    Overige adviesdiensten van Tesmo