Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

 

  Opstellen ontruimingsplan

  Indien er een brandmeldinstallatie aanwezig is op een locatie dan bent u ook verplicht om een ontruimingsplan op te (laten) stellen en deze te onderhouden. Tesmo kan u hiermee ondersteunen. Wij kunnen nieuwe ontruimingsplannen voor u opstellen en de huidige plannen aanpassen en updaten. 

  Indien u beschikt over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie dient u volgens de wettelijke eisen een ontruimingsplan te hebben conform de NEN 8112. Tesmo kan dit ontruimingsplan voor u uitwerken. Tesmo onderscheidt zich hierbij door de integrale brandveiligheidkennis waarbij Tesmo ook kijkt naar de kwaliteit van de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid.

  Zoals ook in ons logo staat beschreven, nemen wij (brand)veiligheid serieus Dit geldt dus ook voor de opzet van een ontruimingsplan. Wij kunnen ons natuurlijk beperken tot datgene wat in het model ontruimingsplan wordt gevraagd (NEN 8112), maar dan is kans zeer groot dat het plan dan geen enkele toegevoegde waarde heeft. Voor het opstellen van een nieuw ontruimingsplan zullen wij een inventarisatie maken van de installatie(s), het gebouw en uw organisatie. Daaruit volgt een plan inclusief veiligheidstekeningen (die wij ook voor uw verzorgen). Dit conceptplan zullen wij aan u voorleggen eventuele aanpassingen zullen verwerkt worden. Hierna zal het definitieve plan opgeleverd worden. Dit plan zult u moeten implementeren in uw organisatie. Hiervan moet iedereen moet hier kennis nemen. Wij kunnen dit voor u toetsen middels een ontruimingsoefening.

  Vaak komen wij in het bovenstaande traject tegen dat een BHV-plan en/of ontruimingsplattegronden nog gerealiseerd of aangepast moeten worden. Indien u dit gelijktijdig doet, is dat voor u zeer gunstig qua kosten en efficiëntie. Indien uw ontruimingsplan alweer wat ouder is kunnen wij deze voor u beoordelen op juistheid en wij deze kunnen beoordelen op de NEN 8112 en of deze aansluit op de huidige situatie. Als gevolg van deze beoordeling komen wij met een advies ten aanzien van het aanpassen van het ontruimingsplan. Hierbij levert Tesmo altijd maatwerk.

  Overige adviesdiensten van Tesmo