Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

 

    Workshop crisismanagement

    Bedrijfscontinuïteit- en crisismanagement is een complex breed thema die over alle disciplines binnen uw organisatie heengaan. Bij onze 2-daagse workshop gaan wij deze complexiteit omzetten in een praktijkgerichte overzichtelijke opzet die u morgen al in uw organisatie kunt gebruiken. Het mooie aan bedrijfscontinuïteitmanagement is dat u er iedere dag (on)bewust mee bezig bent, uw fundament van uw bedrijfsvoering is immers continuïteit. Daarbij weet u over het algemeen ook wel wat de aandachtspunten zijn binnen uw bedrijf. Wij richten ons daarom met de workshop vooral op het procesgedeelte. Indien u het proces begrijpt kunt u al grote stappen maken in bedrijfscontinuïteit waarbij crisismanagement is inbegrepen.

    Een belangrijk onderdeel van uw bedrijfscontinuïteit is crisismanagement. Waar het preventieve gedeelte van bedrijfscontinuïteit zich met name richt op  het voorkomen van een crisissituatie gaat crisismanagement over het doelmatig en effectief handelen bij een daadwerkelijke crisis (repressieve fase), om zoveel als mogelijk de schade te beperken. Met de workshop lopen wij hier in grote lijnen doorheen. 

    Aanvullende cursusinformatie

    Wilt u liever een interactieve workshop volgen, dan is dat mogelijk! Tesmo biedt naast haar dienstverlening ook een cursus aan die zich op crisismanagement richt. Alle aanvullende informatie over de 2-daagse workshop kunt u vinden door op deze link te klikken. Via deze link kunt u zich ook inschrijven.