Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

 

  Leveringsvoorwaarden

  Tesmo heeft algemene leveringsvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u als gebruiker en Tesmo.

  Op onze overeenkomst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en de volgende voorwaarden:

  • Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de 1e cursusdag ontvangt u de bevestiging en de factuur.
  • De betalingstermijn is binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
  • Annuleringen / wijzigingen dienen schriftelijk door u te worden bevestigd.
  • Bij annulering of wijziging van de cursus binnen 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag, is 50% van het cursusbedrag verschuldigd.
  • Bij annulering of wijziging van de cursus binnen 1 week voor aanvang van de eerste trainingsdag, is 100% van het cursusbedrag verschuldigd.
  • Bij onvoldoende cursisten behoudt Tesmo zich het recht voor om de cursusdatum te wijzigen.
  • De genoemde cursuslocaties zijn voorkeurslocaties. De cursus zal plaatsvinden op de cursuslocatie met de meeste inschrijvingen.
  • Bij verhindering kunt u een vervangende cursist laten deelnemen; vervangingen dienen schriftelijk door u bevestigd te worden.
  • Bij niet verschijnen op de training wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering van examens binnen 4 weken voor aanvang, is 100% van het examengeld verschuldigd. Voor het volgen van een nieuw examen dient u zich opnieuw aan te melden.