Uw partner voor organisatorische brandveiligheid

Bel met Tesmo 088 0088333

Beheerderstaken aan uw brandmeldinstallatie

Verhoog de veiligheid van uw vastgoed met integrale veiligheidscontroles


U beschikt over een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie binnen uw gebouw. Als het goed is voert u maandelijks de beheerderstaken aan deze installatie uit. U voldoet daarmee aan de wet. Maar is uw pand daarmee ook veilig? Het voldoen aan de regelgeving betekent niet dat uw pand ook daadwerkelijk veilig is. Tesmo kan u helpen door het veiligheidsbewustzijn van uw vastgoed te vergroten dankzij een veiligheidskwaliteitscontrole. Deze integrale veiligheidsaanpak biedt veel zekerheid en veiligheid voor uw vastgoed.

Vanuit de achtergrond als (brand)veiligheidsadviseur kijkt Tesmo met integrale ogen naar de brandveiligheid in uw gebouw(en). Uiteraard voeren we maandelijks de beheerderstaken aan uw brandmeldinstallatie uit, maar we doen meer. Aanwezige blusmiddelen, brandwerende scheidingen, beschikbare vluchtwegen, aanwezige noodverlichting en eventuele versiering worden onder de loep genomen. Dit heeft, naast de veiligheidsvoordelen, ook een positieve invloed op het beveiligingsbewustzijn binnen uw vastgoed. Daar waar nodig worden acute gebreken en constateringen gerapporteerd zodat er, indien nodig, actie ondernomen kan worden. De rapportages zullen (volledig digitaal) plaatsvinden via het Tesmo Logboek© waardoor op elk niveau een goed overzicht ontstaat
 

Adequaat onderhoud: Elk gebouw vraagt om maatwerk

Beschikt u over een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, dan bent u wettelijk verplicht om beheerderstaken aan deze installatie uit te voeren. Daarbij zijn de 4- en 8-maandelijkse controles uitgebreider zijn dan de overige controles. U kunt deze  beheerderstaken zelf uitvoeren, nadat u de beheerderscursus brandmeldinstallaties heeft gevolgd. De uitvoering van de beheerderstaken is onderdeel van onze veiligheidscontroles.Een brandmeldinstallatie moet momenteel, volgens de zorgplicht, adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd. Dit staat beschreven in de NEN 2654-1 en -2. In het toekomstige Besluit Bouwwerken Leefomgeving (waarschijnlijk ingaand vanaf januari 2023) komt de zorgplicht voor alle aanwezige installaties in een gebouw ook terug. Het BBL bevat meerdere zorgplichten, de zorgplicht aangaande controle, beheer en onderhoud van installaties is verwoord in artikel 2.6. Hoewel er in het BBL geen directe verwijzing naar de NEN 2654 is, moet het beheer, controle en onderhoud nog steeds adequaat worden uitgevoerd. Tesmo kan u helpen met de juiste frequentie en prioritering. Bij complexe en grote objecten wordt uiteraard meer maatwerk gevraagd dan bij kleinere gebouwen. Bij een calamiteit kan dan worden aangetoond dat u op een juiste wijze adequaat beheer, controle en onderhoud heeft uitgevoerd.

 

Kostenbesparing en continuïteit

Door de veiligheidscontroles (met daarin de beheerderstaken) uit te laten voeren door Tesmo bespaart u een heleboel ‘onzichtbare’ kosten. U kunt uw medewerkers voor eigen werkzaamheden inzetten, terwijl het beheer en onderhoud aan uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie op een adequate manier door Tesmo wordt uitgevoerd. U hoeft geen kosten te maken om een collega op te leiden die slechts met enige regelmaat de werkzaamheden uitvoert. Zo bespaart u dus direct tijd en geld. En u profiteert direct van het voordeel dat Tesmo naar overige aandachtspunten kijkt.
 

Voordelen van uitbesteden

Het uitbesteden van de beheerderstaken levert u een hoop voordelen op:

 • Altijd iemand over de vloer met de juiste kennis
 • Scherpe prijsstelling en hoge kwaliteit
 • Combinatie met frequente veiligheids-borgingscontroles
 • Uitgebreide brandveiligheidscontrole
 • Direct overzicht dankzij ons online Tesmo Logboek©,
 • Brandveiligheidsbewustzijn wordt verhoogd
   

Meerjarencontract: Scherpe prijsstelling en hoge kwaliteit

Omdat het uitvoeren van beheerderstaken voor Tesmo corebusiness is, kan er een gerichte service op uw organisatie aangeboden worden. Tesmo heeft hiervoor onder meer flink geïnvesteerd in een professionele planningstool en de werkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten. Tesmo is helemaal ingericht om binnen de beschikbare tijd, het maximale rendement er uit te halen. Hierdoor kunnen er tegen een zeer scherp tarief en een uitstekende kwaliteit de controles worden uitgevoerd. En al helemaal als Tesmo samen met u een meerjarencontract afsluit. Tesmo kan u voor langere tijd ontzorgen, tegen een zeer scherp tarief. 
 

Uitstekende klanttevredenheid door hoge kwaliteit

Tesmo heeft ervaring met alle merken brandmeldinstallaties. Zodoende kan er voor elke installatie de beheerderstaken worden uitgevoerd  De uitgevoerde controles worden door opdrachtgevers als een toegevoegde waarde erkent i.p.v. een opgelegde verplichting. Dankzij de kwaliteitscontroles en uitgevoerde beheerderstaken vindt er een complete kwaliteitsborging van brandveiligheid plaats. Dit verhoogt het veiligheidsbewustzijn binnen de gehele organisatie. Menig organisatie is u al voorgegaan.

 

Tesmo Logboek© voor uw totale overzicht

In eigen beheer is een digitaal logboek ontwikkeld. Dankzij dit logboek heeft u altijd real-time inzicht in de status van het beheer van de brandmeldinstallatie, maar ook in de acute status van uw vastgoed. Bij eventuele afwijkende situaties wordt u pro-actief per email geïnformeerd. Ook wordt op elke locatie waar Tesmo de controles uitvoert, een unieke sticker met QR-code naast de brandmeldinstallatie opgehangen. Hierdoor kunt u op een snelle manier het digitale logboek inzien. Maar ook via een eigen URL kunt u altijd het logboek bereiken.
 

Voordelen:

 • Actueel inzicht in de status van uw vastgoed
 • Heeft u meerdere gebouwen dan kunt eenvoudig ieder gebouw selecteren
 • Overzicht is eenvoudig om te zetten naar Excel
 • U kunt zelf alles filteren m.b.t. afwijkingen en prioriteit.
 • U kunt een managementsamenvatting exporteren.


Landelijke dekking

Tesmo beheert honderden locaties door heel Nederland. Van Groningen tot Vlissingen en van Den Helder tot Maastricht. Een extra locatie inplannen en bezoeken is voor Tesmo geen uitdaging. Er is namelijk toch al iemand in de buurt en daarmee is Tesmo voor u een interessante partner om een samenwerking mee aan te gaan. 
 


Vraag een gratis handig overzicht aan

Tesmo heeft een gratis flowchart ontwikkeld waarop u op overzichtelijke wijze inzicht krijgt in uw verantwoordelijkheden op het gebied van beheerderstaken. Vraag deze nu gratis aan.


Lees onze kennispublicatie

Voor meer achtergrond informatie verwijzen wij u graag naar onze kennispublicatie over het uitvoeren van onderhoud en beheer van brandmeldinstallaties.
 

Informatie / Offerte aanvragen

Wilt u meer informatie of wilt u een concrete offerte ontvangen met de mogelijkheden? Neem dan contact met Pieter van Hoorn op. Hij kan u verder helpen met alle informatie over de beheerderstaken aan uw brandmeldinstallaties.
Mail Pieter

 

Contact

Direct contact met Tesmo

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Tesmo 088 0088333

E-mail info@tesmo.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Samen met ons Strategisch Hoofd BHV kunnen we het BHV-beleidsplan opstellen, implementeren én uitvoeren. Daarnaast kunnen wij uw medewerkers trainen.

Top