Uw partner voor organisatorische brandveiligheid

Bel met Tesmo 088 0088333

BHV-beleidsplan

Laat een maatwerk BHV-beleidsplan opstellen!

Het hebben van een BHV-beleidsplan is een belangrijke basis voor de inrichting van uw BHV-organisatie. In dit BHV-beleidsplan wordt namelijk beschreven hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd, welke rollen er bekleed worden en hoe de BHV-organisatie opgeleid, getraind en geoefend blijft. 

Ook wordt er gekeken naar welke hulpmiddelen de BHV-organisatie ter beschikking heeft, de gedragsregels van de organisatie, welke overleggen er gehouden dienen te worden, de medezeggenschapsraden en de communicatie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de nazorg.  Onze opdrachtgevers kiezen er vaak voor om direct een ontruimingsplan te laten schrijven aangezien de twee plannen naar elkaar verwijzen.
 

Hoe gaan wij te werk? 

Door het opstellen van een BHV-beleidsplan krijgt uw organisatie richtlijnen en handvaten om de BHV-organisatie goed te positioneren en krijgt de BHV-organisatie richtlijnen en handvaten om op juiste en georganiseerde manier te kunnen handelen bij calamiteiten. Het BHV-beleidsplan heeft als doel om specifieke risico’s in kaart te brengen en hierop te anticiperen door een maatgevende BHV-organisatie op te zetten welk directe en indirecte schade kan voorkomen door tijdens calamiteiten op de juiste manier te handelen. Hierbij wordt wet- en regelgeving als uitgangspunt gebruikt, maar ook de risico’s welke organisatie specifiek zijn worden hierbij meegenomen. Van regelgericht naar risicobewust.
 

 

Samen met u stellen wij een beleidsplan op!

Het opstellen van een goed beleidsplan doen wij natuurlijk niet alleen. Samen met u nemen wij de verschillende aspecten van uw organisatie door, waardoor wij een goed beleidsplan kunnen schrijven. Daarbij nemen wij de volgende stappen:
 

 • Samen met u wordt het ambitieniveau bepaald; 
 • Dit bespreken wij met u en uw team door middel van een workshop; 
 • Het conceptplan wordt opgesteld en wij bespreken dit met u; 
 • Het plan wordt vastgesteld en definitief gemaakt; 
 • Wij kunnen de volledige implementatie voor u organiseren te denken aan het voorleggen aan de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsraden. Maar kunnen ook voor u de opleidingen, trainingen en oefeningen verzorgen. 


Naar aanleiding van uw informatie kan Tesmo aan de slag met een maatwerk BHV-beleidsplan. 

Wat komt er in het plan te staan?

 • De visie van de organisatie; 
 • De (rest) risico’s vanuit de RI&E; 
 • De beleidsregels en gedragsregels vanuit overige veiligheidsstukken; 
 • De opleiding van de BHV-organisatie; 
 • De trainingen en oefeningen van de BHV-organisatie; 
 • De rollen binnen de BHV-organisatie; 
 • De hiërarchische BHV-structuur; 
 • De overlegstructuur; 
 • De materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen; 
 • De in- en externe communicatie; 
 • De registratie van calamiteiten; 
 • De juridische en economische kant van BHV. 
 • Gebruik van Multibel om de communicatie van de organisatie te verbeteren, zeker in de nachtelijke situatie;
 • Organisaties met elkaar in contact te brengen om slimme, kostenbesparende oplossingen te vinden.
   

Informatie / Offerte aanvragen

Wilt u meer informatie of wilt u een concrete offerte ontvangen met de mogelijkheden? Neem dan contact op met Twan Lenders. Hij kan u verder helpen met alle informatie over een BHV-beleidsplan.
Mail Twan

 

Contact

Direct contact met Tesmo

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Tesmo 088 0088333

E-mail info@tesmo.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Samen met ons Strategisch Hoofd BHV kunnen we het BHV-beleidsplan opstellen, implementeren én uitvoeren. Daarnaast kunnen wij uw medewerkers trainen.

Top