Uw partner voor organisatorische brandveiligheid

Bel met Tesmo 088 0088333

Bedrijfscontinuïteit- en Crisismanagement

Een calamiteit zoals een brand, een geweldsincident, een (ICT-) storing of een uitgelekt schandaal kan al snel uitgroeien tot een crisis. Na het oplossen van de calamiteit gaat de crisis echter door. Een crisis is een situatie waarin vitale belangen van een bedrijf, school of zorginstelling bedreigd worden. Soms zodanig dat het voorbestaan van bijvoorbeeld uw organisatie in gevaar komt. Het goed organiseren van crisismanagement is dus essentieel! 

Een bedrijfscontinuïteitsplan is er op gericht om een crisissituatie te voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen. Maar het bevat ook maatregelen om een crisissituatie te beheersen. Deze maatregelen kun je ook wel crisismanagement noemen. In tegenstelling tot een “normale” situatie moeten bij een crisis onder stressvolle omstandigheden en tijdsdruk cruciale beslissingen genomen worden.

Stel een bedrijfscontinuïteitsplan op

In een bedrijfscontinuïteitsplan wordt vastgesteld wat de meest vitale belangen van het bedrijf of instelling zijn en worden de risico’s in kaart gebracht die tot een crisis kunnen leiden. Deze risico’s worden geanalyseerd en geëvalueerd om onderscheid te kunnen maken tussen aanvaardbare en onaanvaardbare risico’s op grond van de financiële risicotolerantie van het bedrijf. Voor de onaanvaardbare risico’s moeten maatregelen getroffen worden om de kans er op te verkleinen dat deze zich voordoen. Ook moeten er maatregelen getroffen worden om de gevolgen te beperken als het toch gebeurt.

Daarnaast wordt er een crisisorganisatie opgezet. Deze crisisorganisatie moet geactiveerd worden bij situaties die tot een crisis kunnen leiden. In de crisisorganisatie zit o.a. een crisisteam dat op basis van competenties en met behulp van een specifiek besluitvormingsproces, geschikt is om kritieke beslissingen te nemen onder stressvolle en onzekere omstandigheden en onder tijdsdruk. Daarnaast moet het crisisteam voorbereid zijn op externe en interne crisiscommunicatie. Het is immers essentieel dat er een adequate en juiste berichtgeving in  de (social) media plaatsvindt en er een adequate voorlichting voor het eigen personeel tot stand komt.

Bedrijfscontinuïteit onderdeel in breder plan

Bedrijfscontinuïteitsmanagement maakt al deel uit van onze dienst brandveiligheidsmanagement. Dat vindt u op de website van Brafon. Bij brandveiligheidmanagement is de focus gericht op het voorkomen en beheersen van de brand door de afstemming tussen bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische maatregelen voor een optimale brandveiligheid. Daar is bedrijfscontinuïteitsmanagement aan toegevoegd om als bedrijf/organisatie de gevolgen van een brand te kunnen overleven.

 

Hoe kan Tesmo u helpen?

 • Professioneel advies en assistentie (lean and mean) bij het ontwerpen van een bedrijfscontinuïteitsplan en crisismanagement. Hierbij wordt samen met het management/directieteam onderzocht welke specifieke preventieve maatregelen nodig zijn om de kans op onaanvaardbare risico’s te verkleinen en welke repressieve maatregelen er voorbereid moeten worden voor het geval er toch een crisis ontstaat. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
  1. Een analyse en evaluatie van de bedrijfsspecifieke risico’s
  2. Opstellen bedrijfscontinuïteitsplan met daarin o.a.
   • De crisisorganisatie: samenstelling crisisteam
   • De bedrijfsvoering tijdens een crisis, m.n. de besluitvorming
   • Plan voor de crisiscommunicatie
     
 • Professioneel advies en assistentie om een crisis te overleven als u niets heeft voorbereidt. Wanneer uw bedrijf plotseling door een crisis getroffen wordt, kunt u gebruik maken van onze expertise. Wij helpen u structuur in de chaos aan te brengen.
   
 • Training besluitvorming tijdens crisis. De bedrijfsvoering tijdens crisis is anders dan normaal. Er moeten kritieke beslissingen worden genomen onder tijdsdruk en in een onzekere situatie. Door de tijdsdruk en mogelijke paniek ontstaat de kans dat verkeerde beslissingen genomen worden met grote gevolgen. Een goed voorbereid, gestructureerd besluitvormingsmodel kan helpen om optimale besluiten te nemen in crisissituaties.
 • Professioneel advies en assistentie bij het opstellen van crisiscommunicatiebeleid/plannen. Een belangrijk bijverschijnsel van een crisis is reputatieschade. Reputatieschade kan zelfs de oorzaak zijn van de crisis. Met een goed voorbereid crisiscommunicatieplan kan deze schade beperkt blijven. Door de nog immer groeiende invloed van de sociale media is de communicatiewereld sterk veranderd. Maar ook de interne communicatie is belangrijk. Uw medewerkers stellen het op prijs om tijdig door u geïnformeerd te worden en mogelijk een bijdrage te kunnen leveren in het overwinnen van de crisis.


 

Informatie / Offerte aanvragen

Wilt u meer informatie of wilt u een concrete offerte ontvangen met de mogelijkheden? Neem dan contact op met Piet van der Sar. Hij kan u verder helpen met crisismanagement.
Mail Piet

Contact

Direct contact met Tesmo

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Tesmo 088 0088333

E-mail info@tesmo.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Samen met ons Strategisch Hoofd BHV kunnen we het BHV-beleidsplan opstellen, implementeren én uitvoeren. Daarnaast kunnen wij uw medewerkers trainen.

Top