Preventiemedewerker

Ieder bedrijf en organisatie dient sinds 2005 een preventiemedewerker in dienst te hebben. Dit wordt geëist in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Vanaf 1 januari 2018 zijn de taken van de preventiemedewerker uitgebreid. De Arbowet schrijft voor dat de werkgever zich ten aanzien van zijn verplichtingen laat bijstaan door deskundige medewerker(s). Uiteraard is dit aantal afhankelijk van de grootte van het bedrijf of de organisatie. In een kleine organisatie kan een werkgever bijvoorbeeld zelf als preventiemedewerker optreden, maar vanaf 15 werknemers moet minimaal één of meerdere medewerkers worden aangewezen.

Naast een stuk theorie zullen er ook praktijkopdrachten worden uitgevoerd. Tijdens deze praktische cursus wordt er volop stilgestaan hoe u als preventiemedewerker moet handelen bij mogelijke calamiteiten. De cursist kan na afloop van de cursus vorm en inhoud geven aan in- en externe processen voor het opstellen en actueel houden van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak.

Doelstelling

De cursus Preventiemedewerker is gericht op de onderwerpen die alle Preventiemedewerkers moeten beheersen. Na afloop van de cursus beschikt u over alle kennis die en preventiemedewerker dient te beschikken om voor zijn werk als preventiemedewerker te kunnen functioneren. Dit is ongeacht uit welk bedrijf of welke branche u afkomstig bent.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag van 9.00 uur tot 17.00 uur (inclusief examen).

Gewenste voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De cursus is op MBO niveau.

Examen / Certificaat

De cursusdag wordt afgesloten met een NIBHV examen met meerkeuzevragen. Deelnemers ontvangen na goed gevolg een NIBHV certificaat.

Docenten

Tesmo werkt alleen met docenten die geregistreerd zijn bij het Oranje Kruis, het NIBHV en de Nederlandse Reanimatieraad.

Prijs

De cursus Preventiemedewerker kost €499,- (inclusief lesmateriaal en lunch)

Cursuslocatie

De cursus wordt gegeven in Doorwerth.

 

 

Cursusonderwerpen

De cursusinhoud is gericht op de onderwerpen die alle Preventiemedewerkers moeten beheersen, ongeacht uit welk bedrijf of welke branche men komt. Daarna kan men zich door middel van themacursussen verder bekwamen op voor betrokkene specifieke onderwerpen.

De inhoud voor de Basiscursus bestaat uit onderstaande onderwerpen:

  • Huidige wet- en regelgeving
  • De rol van preventiemedewerker
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Opstellen en bewaken plan van aanpak
  • Arbobeleid binnen organisaties
  • Organiseren van arbozorg
  • Ergonomie
  • Communicatie, voorlichting en advisering

 

 

Cursusdatum

  • n.n.b.

Prijs:

  • €499. Prijs is inclusief lunch en lesmateriaal

Cursusgegevens

Opleidingsduur

1 dag

Locatie

Doorwerth

Examen

Niet van toepassing. U ontvangt van ons een certificaat van deelname.

Prijs

499

Toelichting

Direct inschrijven

Mail door

Print

Print

088 - 008 83 21