Uw partner voor organisatorische brandveiligheid

Bel met Tesmo 088 0088333

Kennispublicatie: Het belang van de RI&E op de bedrijfshulpverlening

23-06-2020 |

Kennispublicatie: Het belang van de RI&E op de bedrijfshulpverlening

Op welke manier heeft de BHV met de RI&E te maken en hoe staan ze met elkaar in verbinding? De Arbeidsomstandighedenwet (ook wel Arbowet) verplicht sinds 1994 organisaties om een arbobeleid te voeren gericht op optimale arbeidsomstandigheden. Dit wil zeggen dat iedere organisatie verplicht is om een zo veilig en gezond mogelijke werkplek te verzorgen. In de wet staat niet omschreven hoe organisaties dit moeten doen, maar er staan kaders omschreven met maatregelen die organisaties moeten nemen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Daarom lichten wij in deze speciale kennispublicatie graag een en ander toe.

Naast het feit dat bouwkundige en organisatorische maatregelen georganiseerd moeten zijn, staat er in Artikel 5 van de Arbowet genoemd dat het opstellen van de RI&E nodig is. De RI&E is een afkorting van Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Door de RI&E worden risico's in kaart gebracht op het gebied van veiligheid en gezondheid en kunnen passende maatregelen genomen worden om deze risico's te beperken of te verwijderen. 
 

Opstellen van een RI&E

De preventiemedewerker voert de RI&E uit en stelt een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak staat beschreven hoe, wanneer en door wie de risico’s (voortvloeiend uit de RI&E) opgelost dienen te worden. Niet alle risico's kunnen volledig worden weggenomen, zoals risico's door menselijk handelen en/of onvoorziene risico's. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene rest-risico’s en organisatie specifieke rest-risico’s. Algemene rest-risico’s zijn risico’s waar iedereen mee te maken kan hebben. Denk hierbij aan een overval of een brand in de nabije omgeving. Organisatie specifieke rest-risico’s zijn bijvoorbeeld brandstichting of agressieve cliënten. En juist bij de organisatie specifieke rest-risico’s kan de BHV-organisatie een rol spelen.     
 

Nazorg

Een ander onderdeel van de RI&E is het beschrijven van de psychische belasting voor medewerkers van uw organisatie. Nazorg voor medewerkers is dan ook een belangrijk onderdeel van de RI&E en daarmee ook uw BHV-beleidsplan. Nadat er een incident heeft plaatsgevonden is het van belang dat de betrokkenen de juiste nazorg krijgen, zodat eventuele uitval door traumasymptomen snel gesignaleerd kan worden. Het resultaat van deze aanpak zorgt er voor dat de kans op ziekteverzuim onder medewerkers afneemt. Doordat de BHV-organisatie is afgestemd op de uitkomsten van de RI&E, voldoet een organisatie aan haar zorgplicht en wordt een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers gecreëerd. Met een modulaire  benadering van de BHV-organisatie zal deze als een maatwerk pak passen binnen de bedrijfsorganisatie en op de achtergrond aanwezig zijn tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Daar waar nodig kan er worden opgeschaald ten tijde van een calamiteit.

 

Een BHV-beleidsplan opstellen

Zodra de rest-risico’s binnen uw organisatie bekend zijn, dient er een maatwerk BHV-beleidsplan opgesteld te worden.  Elke organisatie dient vastgelegd te hebben hoe de BHV-organisatie georganiseerd is en welke taken en verantwoordelijkheden de BHV’ers hebben. De grootte en opzet van een BHV-organisatie is mede daarom ook afhankelijk van de uitkomsten van de RI&E. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de BHV’ers zijn afgestemd op de rest-risico’s, de algemene en de organisatie specifieke rest-risico’s.


Wanneer er in een organisatie gevaarlijke stoffen worden gebruikt, is het van belang dat de BHV-organisatie weet hoe te handelen wanneer een collega een bijtende stof in zijn/haar ogen heeft gekregen. Bij een organisatie waar patiënten verblijven die bekend zijn met brandstichting is het van belang dat de BHV-organisatie een beginnende brand kan blussen. Daarvoor moeten maatregelen getroffen worden. Al deze te nemen maatregelen worden omschreven in het BHV-beleidsplan. Praktische voorbeelden zijn bijvoorbeeld het werken met tosti-ijzers met een timer, extra beschermde matrassen gebruiken en de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de BHV-organisatie.
 

Implementatie

Zodra het BHV-beleidsplan is opgesteld voor uw organisatie, is het nodig om uw organisatie te informeren over het te voeren BHV-beleid. Alle medewerkers moeten immers weten wat er eventueel van hen verwacht wordt. Dat kan op basis van een implementatieplan. Dit is een plan van aanpak waarin de kosten, taken en verantwoordelijkheden overzichtelijk in een tijdschema worden gezet.


Train uw BHV-organisatie

Uw BHV’ers kunnen door middel van onze basis BHV-opleiding op het basisniveau gebracht worden. De herhalingstrainingen worden door middel van verschillende (maatwerk) modules ingevuld. Deze (maatwerk) modules zijn afgestemd op de rest-risico’s voortvloeiend uit de RI&E. Oefeningen worden opgezet door gebruik te maken van scenario’s voor de meest voorkomende rest-risico’s.  Bent u op zoek naar een andere veiligheidstraining? Bekijk dan ons actuele aanbod op het gebied van veiligheidsopleidingen.

 

Tesmo kan u helpen!

Het opstellen van een goed BHV-beleidsplan, waar de RI&E ook onder valt, vraagt om een gestructureerde aanpak. Tesmo kan u helpen om uw (BHV-)organisatie op weg te helpen. Wij kunnen door middel van een Strategisch Hoofd BHV een implementatieplan opstellen en u helpen om dit volledig te implementeren binnen uw BHV-beleidsplan. Wij kunnen u tevens helpen met het opstellen van een RI&E.

Contact

Direct contact met Tesmo

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Tesmo 088 0088333

E-mail info@tesmo.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Samen met ons Strategisch Hoofd BHV kunnen we het BHV-beleidsplan opstellen, implementeren én uitvoeren. Daarnaast kunnen wij uw medewerkers trainen.

Top