Uw partner voor organisatorische brandveiligheid

Bel met Tesmo 088 0088333

Steeds meer aandacht voor de RIE

17-09-2020 |

Steeds meer aandacht voor de RIE
 

Hoewel wij al langer het belang van een goede Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) binnen uw organisatie onderstrepen (lees o.a. onze kennispublicatie hierover), komt er nu ook steeds meer (landelijke) aandacht voor de RI&E. Middels een nationale mediacampagne op radio en tv worden organisaties momenteel erop gewezen om een goed RI&E op te (laten) stellen. Een ontwikkeling welke wij toejuichen. Het hebben van een RI&E is namelijk van zeer groot belang op de bedrijfshulpverlening van uw organisatie.
 

Verplichting voor uw organisatie

Het hebben van een RI&E is de basis voor een te voeren arbobeleid binnen een organisatie. De Arbeidsomstandighedenwet (ook wel Arbowet) verplicht sinds 1994 organisaties om een arbobeleid te voeren gericht op optimale arbeidsomstandigheden. Daar wordt steeds strenger op gehamerd. De Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag zelfs een boete opleggen als een organisatie geen RI&E kan overleggen.


Het belang van de RI&E op de bedrijfshulpverlening

Een RI&E brengt allerlei risico's in kaart op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie en nadat deze risico’s bekend zijn kunnen passende maatregelen genomen worden om deze risico's te beperken of te verwijderen. Uw bedrijfshulpverlening (BHV) is dus gebaat bij een goed RI&E! Een uitgebreide toelichting hierover hebben wij onlangs al beschreven in een speciale kennispublicatie over de RI&E.
 

Boetes worden direct opgelegd

Waar de Inspectie SWZ in het verleden organisaties met een ontbrekende RI&E een waarschuwing gaf, is tegenwoordig het opleggen van een boete een realistische optie. Medio 2019 werd er wettelijk vastgesteld dat er strenger toezicht op de RI&E zou komen en er boetes uitgedeeld kunnen worden. Deze boete kan oplopen tot ongeveer €4.500,- . Ook voor het ontbreken van een Plan van Aanpak kunnen de boetes in de duizenden euro's oplopen. Een overzicht van deze boetes staat op de website van de Inspectie SZW.
 

Wij helpen u met uw RI&E

Op de website Routenaar.rie.nl worden ondernemers bij de hand genomen in het proces richting een op te stellen RI&E. Na een kort stappenplan kan gekozen worden om zelf een RI&E op te stellen, of de hulp van een professional in te schakelen. Tesmo kan u helpen met het opstellen van een RI&E. U kunt ook de workshop RI&E in 1 dag volgen. Informeer nu naar de mogelijkheden en zorg er voor dat uw organisatie voldoet aan de wet, maar bovenal veilige werkomstandigheden heeft!

 

Contact

Direct contact met Tesmo

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Tesmo 088 0088333

E-mail info@tesmo.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Samen met ons Strategisch Hoofd BHV kunnen we het BHV-beleidsplan opstellen, implementeren én uitvoeren. Daarnaast kunnen wij uw medewerkers trainen.

Top